oude dame met verzorger thuis Blijf Actief Coach

Sommige mensen blijven fit en gezond tot op hoge leeftijd. Wat als de fysieke en mentale situatie erop achteruit gaat? 

De meeste mensen blijven het liefst zolang mogelijk in de vertrouwde omgeving wonen. Veel ‘kinderen van’ krijgen vroeg of laat te maken met de vraag om het organiseren van thuiszorg.

De combinatie met eigen werk, gezin of hobby’s blijkt moeilijk, steun is er volgens 73 procent te weinig. Of het haalbaar is om die thuiszorg zelf te organiseren hangt onder andere af van hoe zwaar de zorgvraag is en over hoeveel schouders de last kan verdeeld worden.

Hoe begin je aan thuiszorg?

Maak de keuze voor thuiszorg niet overhaast. Er komt heel wat bij kijken, zet alles vooraf goed op een rijtje: welke zorg is er nodig, hoeveel tijd gaat dat kosten, hoeveel tijd kan jij of de groep mantelzorgers vrijmaken, waar ligt de grens? Dat realistisch inschatten is moeilijk, maar wel nodig om het leefbaar te houden. Besef ook dat er naast de werkelijke zorg een hele administratieve rompslomp en geregel begint. 

 • Zoek bijkomende informatie of hulp: huisarts, sociale dienst of het sociaal huis kunnen helpen bij de organisatie van thuiszorg.
 • Hoor eens rond bij collega’s, vrienden of familie in een gelijkaardige situatie
 • Vaak moet thuiszorg geregeld worden na een ziekenhuisopname. Weet dat je er bij het ziekenhuis kan op aandringen dat de zorgbehoevende persoon niet wordt ontslagen voor je de thuiszorg hebt kunnen organiseren.

Ook belangrijk om te beseffen is dat een thuiszorgsituatie geen constant gegeven is. De zorgvraag kan groter worden. Dit betekent dat telkens opnieuw naar nieuwe oplossingen gezocht moet worden.

Professionele zorg versus mantelzorg

Het belangrijkste is wellicht te bepalen welke zorg door professionelen zal uitgevoerd worden en welke jij en/of familieleden zelf willen opvangen. Schakel niet te weinig professionele hulp in: zelfs met hun diensten, blijft er nog meer dan genoeg werk en geregel over voor de mantelzorgers. 

" Hoewel de thuisverpleging verzorging doet, blijft de takenlijst aangroeien: eten maken, klusjes en boodschappen doen, administratie. Het is elke keer puzzelen om er voldoende te zijn voor de eigen ouders én het eigen gezin.”

Er bestaan een pak professionele diensten waarop je beroep kan doen:

 • Thuisverpleging: wondzorg, hulp bij medicatie, hygiënische zorg …
 • Gezinshulp: hulp in het huishouden, met boodschappen en/of koken
 • Klusjesdienst: zolder opruimen, gras afrijden, onkruid wieden, lamp vervangen
 • Bedeling warme maaltijden aan huis
 • Boodschappendienst: sommige gemeenten regelen dit zelf

En nog veel meer.

Dienstencentra en diensten van ziekenfondsen hebben elk hun eigen aanbod. Sommige verenigingen hebben een gezelschapsdienst uitgebouwd. Die wordt gerund door vrijwilligers, die kleine zorgtaken op zich nemen. 

Praktische hulpmiddelen

Zorgbehoevenden hebben vaak ook nood aan extra materiaal of aanpassingen die langer thuis wonen mogelijk maken.

 • Bij uitleendiensten van de mutualiteit kan je terecht voor krukken, looprekje, ziekenbed, incontinentiemateriaal enz.
 • Overweeg een persoonlijk alarm: daarop kan de thuiswonende hulpbehoevende drukken als hij of zij niet meer bij de telefoon geraakt. De knop is verbonden met een alarmcentrale die vervolgens jou verwittigd of iemand langs stuurt. 

Bekijk de inrichting van de woning: moeten er hoogteverschillen in huis weggewerkt worden of meubels verplaatst worden om vlot te kunnen passeren, een ziekenbed te plaatsen, ... 

Financiële tussenkomsten

Mensen langer thuis laten wonen is een mooi streven. Of het nu voor verbouwingen, materiaal, inhuren van professionele hulp of het verlies aan inkomen als mantelzorger is. Hier en daar bestaan financiële tussenkomsten.

 • Wie een woning wil laten aanpassen in een zorgsituatie kan daar in heel wat gevallen een premie voor krijgen.
 • Vraag na of de zorgvrager in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
 • Sommige gemeenten geven ook een mantelzorgpremie.